’Vi kan slå al­le’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

An­to­nio Car­los Or­te­ga.

En af me­stre­nes bed­ste i den­ne sa­e­son, Bo Spel­ler­berg, kald­te det spa­en­den­de, at hol­det skal mø­de BSV i se­mi­fi­na­len.

»Det vid­ste vi jo godt på for­hånd, at vi skul­le, hvis vi vandt. De har va­e­ret dyg­ti­ge i slut­spil­let, men de har og­så haft det held, at Skjern tab­te beg­ge de­res kam­pe til Søn­derjy­ske i de­res slut­spils­pul­je. Vi ser frem til kam­pe­ne,« sag­de den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler til TV2 Sport. GOG op mod Team Tvis I gårs­da­gens an­den kamp vandt GOG med 29-27 over Aal­borg Hånd­bold ef­ter 13-12 ved pau­sen.

GOG har som det ene­ste af de ot­te hold va­e­ret ube­sej­ret i slut­spil­let. Og al­le­re­de in­den kam­pen stod det klart, at fyn­bo­er­ne gik­vi­de­re.

Der var spe­ku­le­ret i, om GOG kun­ne fin­de på ik­ke at gå hel­hjer­tet ef­ter sej­ren mod Aal­borg, da det må­ske kan bli­ve en for­del at mø­de Team Tvis Holstebro frem for BSV. Mand for mand ser BSVs hold sta­er­ke­st ud, men ve­stjy­der­ne har va­e­ret me­re sta­bi­le og har vun­det bå­de grund­spil­let og slut­spils­grup­pe A.

Men GOG vandt alt­så i går ef­ter en kamp, der bar pra­eg af, at den ik­ke hav­de den sto­re be­tyd­ning for nog­le af hol­de­ne.

GOGs un­ge ta­lent, Las­se Møl­ler, kald­te det over for fy­ens.dk for ’hip som hap’, hvil­ket af de jy­ske hold, fyn­bo­er­ne skul­le mø­de i se­mi­fi­na­len.

»Men det her be­vi­ser, at vi har en bred trup,« sag­de han ef­ter sej­ren over Aal­borg Hånd­bold.

DM-SE­MI­FI­NA­LER ONS 18/5 KL. 18.00 GOG - TEAM TVIS HOLSTEBRO ONS 18/5 KL. 20.00 BSV - KIF KOL­DING KØ­BEN­HAVN RETURKAMPE: LØR 21/5 KL. 13.30 TEAM TVIS HOLSTEBRO - GOG SØN 22/5 KL. 13.30 KIF KOL­DING KØ­BEN­HAVN - BSV

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.