DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der var ik­ke me­get held ved at sen­de et boy­band for Dan­mark sid­ste år, da An­ti So­ci­al Me­dia røg ud i se­mi­fi­na­len, og spør­ger man book­ma­ker­ne, er et boy­band hel­ler ik­ke vej­en frem for Dan­mark i år.

Så­le­des er tro­en på dansk suc­ces da­let støt og ro­ligt si­den de før­ste prø­ver, og så­le­des kan man i skri­ven­de stund på spil­bør­sen Bet­fair få od­ds 3,20 på, at Dan­mark går i se­mif­na­len.

Book­ma­ke­re som Dan­ske Spil og Nor­di­cBet er helt på linje med Bet­fair - så­le­des er Dan­ske Spil helt ne­de i od­ds 1,45 på, at Dan­mark ik­ke kom­mer med i fi­na­len.

»Dan­mark kan desva­er­re ik­ke gø­re sig de sto­re for­håb­nin­ger om sa­er­lig man­ge »na­bostem­mer«, ud­over Nor­ge, så sam­let set er vi ik­ke vi­de­re op­ti­mi­sti­ske på veg­ne af Ligh­t­hou­se X,« forta­el­ler Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.