2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sogn­dal har gjort det godt i de to se­ne­ste kam­pe mod Ro­sen­borg og Aa­les­und og bør ri­de vi­de­re på bøl­gen i det­te op­gør. Man er nem­lig i sta­er­ke­ste op­stil­ling, og mø­der et Trom­sø-hold, der ik­ke kan få tin­ge­ne til at fun­ge­re på frem­med gra­es. De tre se­ne­ste kam­pe på ude­ba­ne er tabt med sam­let 0-12, og til­med er man ramt af ska­der og ka­ran­ta­e­ner til det­te op­gør. Top­sco­rer So­fi­en Mous­sa har ka­ran­ta­e­ne, mens for­sva­re­ren Hans Nor­bye er uden­for med en ska­de, og det skal ik­ke gø­re be­tin­gel­ser­ne nem­me­re for det nord­nor­ske hold. Her spil­les der­for 1-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.