1 , 7 4

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pro­gram­plan­la­eg­ger­ne har va­e­ret så sne­di­ge at pla­ce­re den­ne kamp blot 24 ti­mer før den dan­ske nøg­le­kamp mod Let­land, og der­for får vi et re­ser­ve­s­pa­ek­ket dansk lands­hold at se i en kamp, der på for­hånd teg­ner me­get van­ske­lig. Rusland er va­ert­s­na­tion, og har i øv­rigt hvi­le­dag i mor­gen, så de har ik­ke det sto­re in­ci­ta­ment til at spa­re sig for­an eg­ne fans - og ef­ter en skuf­fen­de start med ne­der­lag til Tjek­ki­et, er der trods alt ved at kom­me me­re snit over det rus­si­ske spil. Det vil va­e­re en ge­di­gen over­ra­skel­se, hvis Dan­mark kom­mer ba­re ta­et på po­int i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.