Ef­ter jer sel

BT - - NYHEDER -

Det lig­ger i op­dra­gel­sen, kort og godt. Respekt for na­tur, by­mil­jø og an­dre men­ne­sker er ik­ke no­get, der ba­re li­ge kom­mer til en, det skal ind med mo­der­ma­el­ken Pe­ter Ta­nev, TV2s vej­r­va­ert

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.