5.545 ton af­fald

BT - - NYHEDER -

Kø­ben­havn. Dan­sela­e­rer Tekst: Jes­per Bruun Chri­sti­an­sen | jchr@btdk Fo­to: Emil Hou­gaard

»Der er jo og­så rig­tig man­ge bør­ne­fa­mi­li­er med pi­c­ni­c­k­ur­ve, der ik­ke kan fin­de ud af at smi­de de­res mad­pa­pir ud. Men de får sjovt nok al­drig skyl­den. Alt­så, min far fik jo og­så ska­el­dud for alt mu­ligt den­gang, han var ung. Så­dan har det jo al­tid va­e­ret. De gam­le skal jo brok­ke sig over et el­ler an­det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.