Re­pu­bli­ka­ne­re tror på, at par­ti­et kan sam­les

BT - - NYHEDER -

Det er af­gø­ren­de, at re­pu­bli­ka­ner­ne sam­ler sig om fa­el­les prin­cip­per, si­ger den re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trump og for­man­den for re­pra­e­sen­tan­ter­nes hus, Paul Ry­an, i en fa­el­les ud­ta­lel­se ef­ter de­res mø­de tors­dag.

De til­fø­jer, at mø­det er et ’po­si­tivt skridt’ i ret­ning af at sam­le det re­pu­bli­kan­ske par­ti og vin­de pra­esi­dentval­get i novem­ber.

»Det­te var vo­res før­ste mø­de, men det var et me­get po­si­tivt skridt i ret­ning af at sam­les,« skri­ver de.

Mø­det hav­de til for­mål at ska­be me­re enig­hed om linj­en i det re­pu­bli­kan­ske par­ti.

Men Paul Ry­an er­ken­der sam­ti­dig, at det kom­mer til at ta­ge tid at sam­le par­ti­et ef­ter et pri­ma­er­valg pra­e­get af split­tel­se. Det vak­te i sidste uge stor op­sigt, da Ry­an lag­de af­stand til Trump. Han sag­de, at han ik­ke var pa­rat til at er­kla­e­re Trump for sit par­tis for­mode­de pra­esi­dent­kan­di­dat ved pra­esi­dentval­get i novem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.