Har­ry Pot­ter­stjer­ne na­evnt i Pa­na­ma-pa­pi­rer

BT - - NYHEDER -

Når man hø­rer nav­net på den bri­ti­ske sku­e­spil­le­rin­de Em­ma Wat­son, ta­en­ker de fle­ste straks på hen­des med­vir­ken i de po­pu­la­e­re fan­ta­sy­film ’Har­ry Pot­ter’, hvor hun spil­ler ka­rak­te­ren Her­mio­ne Gran­ger.

Nu er den 26-åri­ge sku­e­spil­lers navn imid­ler­tid duk­ket op an­det­steds. Iføl­ge det bri­ti­ske me­die The In­de­pen­dent fin­des Em­ma Wat­sons navn nem­lig i de så­kald­te Pa­na­ma­pa­pi­rer, da hun ef­ter si­gen­de har haft en del af sin for­mue stå­en­de i et of­fsho­re-sel­skab gen­nem det om­tal­te ad­vo­kat­fir­ma Mos­sa­ck Fon­seca.

Skønt sku­e­spil­le­rens navn fin­des i Pa­na­ma-pa­pi­rer­ne, fast­hol­der hun, at hun ik­ke har be­gå­et skat­tes­nyd./ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.