Ja, ri­gets sik­ker­hed har top­pri­o­ri­tet

BT - - DEBAT -

RASMUS JARLOV

nu en po­puli­stisk idé om, at vi ba­re kan nø­jes med at ud­de­le hu­ma­ni­ta­er hja­elp i ste­det for at have et sta­er­kt dansk for­svar. Det er der åben­bart nog­le i be­folk­nin­gen, der tror på, men der er alt­så ik­ke sa­er­lig me­get hi­sto­risk be­la­eg for, at det er til­fa­el­det. Det kan godt va­e­re, man­ge tror, vi kan spa­re på det dan­ske for­svar, men det er li­ge­som med en brand­for­sik­ring: Det kan va­e­re fri­sten­de at spa­re på den, men det kom­mer man til at for­try­de den dag, der ud­bry­der brand i ens hus.

DER KØRER NETOP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.