BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOTTE SCHARFF Jour­na­list

’Dirch Pas­ser Sjov’

Dansk un­der­hold­ning På ons­dag vil­le Dirch Pas­ser va­e­re fyldt 90 år, hvis han alt­så sta­dig var i li­ve. Desva­er­re mi­ste­de vi en af lan­dets stør­ste ko­mi­ke­re, der som få for­må­e­de at få en hel bi­o­gr­af­sal el­ler et telt til at lig­ge fla­de af grin. Jeg pri­ser mig lyk­ke­lig for, at jeg som barn nå­e­de at se Dirch Pas­ser for fuld gas i mo­no­lo­gen ’Mud­der­kli­ren’. Men der var jo så man­ge an­dre. BENJAMIN MUNK LUND Sport­s­chef

’FC Midtjyl­land - Søn­derjy­ske’

Su­per­liga For mig bli­ver lør­da­gens su­per­liga­op­gør mel­lem FC Midtjyl­land og Søn­derjy­ske med af­stand run­dens mest in­ter­es­san­te. Her er no­get på spil. Søn­derjy­ske skal hol­de FCM va­ek fra an­den­plad­sen og hol­de pres­set på FCK, mens Midtjyl­lands sa­e­son ba­lan­ce­rer på kan­ten af at va­e­re en fi­a­sko.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.