Til min­de om Dirch

BT - - TV-GUIDE -

Dan­marks stør­ste ko­mi­ker Dirch Pas­ser vil­le va­e­re fyldt 90 i år. Va­ert Mi­cha­el Mey­er­heim har der­for in­vi­te­ret Ulf Pil­gaard og Dai­mi, der beg­ge har op­t­rå­dt med ham, og to yn­gre ko­mi­ke­re og sto­re be­un­dre­re, An­dreas Bo og Tho­mas War­berg.

Få mas­ser af sjove anek­do­ter fra Dirch Pas­sers liv og hør, hvor man­ge pen­ge Tho­mas War­berg ef­ter­hån­den har brugt på sam­leob­jek­ter fra den fol­ke­ka­e­re ko­mi­ker. Gla­ed dig og­så til et her­ligt gen­hør med, ’Hvem har du kys­set i din ga­de­dør?’ - sun­get af Dai­mi og An­dreas Bo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.