Fod­bold

BT - - TV -

Det er Su­per­liga­ens num­mer 2 og 3, der tør­ner sam­men, når FC Midtjyl­land ta­ger imod Søn­derjy­skE. Va­er­ter­ne har va­e­ret op og ned i den­ne sa­e­son, men Pio­ne Si­sto og co. er med i kam­pen om me­dal­jer­ne. Ga­ester­ne har va­e­ret en stor po­si­tiv over­ra­skel­se, og de lig­ger til at hen­te søl­vet. Hvis FCM skal hen­te dem, så skal vin­de på eget gra­es. TV3 SPORT 1: 17.55

Da den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­de i Te­he­ran bli­ver be­sat af mi­li­tan­te stu­de­ren­de, lyk­kes det seks ame­ri­kan­ske diplo­ma­ter at sø­ge til­flugt hos den ca­na­di­ske am­bas­sa­dør. CIA-agen­ten To­ny Men­dez får til op­ga­ve at smug­le dem ud af det fjendt­ligtsin­de­de land. Han ud­ta­en­ker en dri­stig plan, der går ud på at la­de som om, at et film­sel­skab skal re­sear­che til en film i Iran. De seks skal så smug­les ud som et film­hold. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.