Eliza­beth

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

21. april 2016 fyld­te den bri­ti­ske dron­ning, Eliza­beth II, 90 år. Hun over­tog tro­nen ef­ter sin far i 1952 og fejre­de sit 60-års ju­bila­e­um med po­mp og pragt i 2012. I et po­rtra­et i to de­le føl­ger vi re­gen­tens liv og hver­dag gen­nem ju­bila­e­umsår­et, og vi er med bå­de ved sto­re of­fi­ci­el­le be­gi­ven­he­der, og når hun mø­der den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster. TV 2: 12.10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.