Al­drig for sent

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Hver fem­te dan­sker har på grund af en kon­flikt mi­stet kon­tak­ten til et el­ler fle­re fa­mi­lie­med­lem­mer. Bent Ole har hver­ken set el­ler snak­ket med sin dat­ter Chri­sti­na i over fi­re år. Nu skal de med hja­elp fra psy­ko­log og fa­mi­lie­te­ra­pe­ut Ul­la Dyr­løv mø­de hin­an­den. Et mø­de, der vil åb­ne op for for­ti­den og en­de i en forsoning el­ler et far­vel. DR1: 20.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.