Marys mis­sion

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

Kron­prin­ses­se Mary er ble­vet en sta­erk for­ka­em­per for kvin­ders li­ge­stil­ling og ar­bej­der for at sik­re kvin­ders ret­tig­he­der over he­le ver­den. Som pro­tek­tor for FN's Be­folk­nings­fond ar­bej­der hun bå­de blandt ver­dens magt­ha­ve­re og ta­ger på mis­sio­ner i ver­dens fat­tig­ste lan­de. Det­te pro­gram ta­ger med kron­prin­ses­se Mary til Bur­ki­na Fa­so. DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.