Whi­st­le­blower

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV -

"Jeg har va­e­ret med til at sny­de for­sik­rings­kun­der". Så­dan forta­el­ler fle­re tid­li­ge­re an­sat­te i et for­sik­rings­sel­skab til pro­gram­met, hvor whi­st­le­blowers får mu­lig­hed for at kom­me frem med de­res vi­den om for­hold, der kan do­ku­men­te­res at va­e­re for­ker­te. Va­ert er Jens Lang­horn, der kom­mer på spo­ret af blandt an­det falsk mar­keds­fø­ring. TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.