Ki­nen

BT - - SPORTEN -

hin­an­den tre gan­ge tid­li­ge­re ved A-VM, og her er det ble­vet til to dan­ske sej­re og en let­tisk. Let­land vandt det før­ste op­gør med 4-2 i Dan­marks før­ste A-VM i 2003, mens dan­sker­ne snup­pe­de en 3-2-sejr ef­ter straf­feslag i 2011. Den­gang var Mads Chri­sten­sen da­gens sto­re helt med to scor­in­ger i lø­bet af kam­pen samt den af­gø­ren­de scor­ing på straf­feslag, mens Fre­de­rik An­der­sen stop­pe­de al­le de let­ti­ske for­søg i den af­gø­ren­de fa­se.

I 2012 fik Dan­mark en ren 2-0-sejr med scor­in­ger fra Mor­ten Gre­en og Mor­ten Mad­sen, mens Fre­de­rik An­der­sen den­gang stop­pe­de al­le 35 let­ti­ske skud. I beg­ge kam­pe af ny­e­re da­to har Ed­gars Ma­salskis vog­tet Let­lands bur, men spørgs­må­let er, om han får end­nu en chan­ce. Han og El­vis Merzlikins har få­et to kam­pe hver i tur­ne­rin­gen, og her er det gå­et no­get bedre for Merzlikins, der har en red­nings­pro­cent på 92,59, mens Ma­salskis må nø­jes med 87,14 pro­cent ef­ter blandt an­det at have luk­ket fem mål ind mod Schweiz.

Jes­per B. Jen­sen var al­le­re­de til­ba­ge i Dan­mark ons­dag af­ten, ef­ter han i lø­bet af ons­da­gen blev ud­skre­vet fra ho­spi­ta­let i Moskva. Bå­de han og hans fora­el­dre blev hur­tigt flø­jet hjem til van­te om­gi­vel­ser, hvor han kan be­gyn­de re­sti­tu­tio­nen.

Iføl­ge lands­hol­dets pres­se­ansvar­li­ge, Claus Fon­nes­bech Chri­sten­sen, kan den dan­ske ba­ck hu­ske alt før og ef­ter ta­ck­lin­gen, men naturligvis ik­ke sel­ve ta­ck­lin­gen og den tid, han var be­vidst­løs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.