DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Den flot­te AGF-kulis­se i klub­bens før­ste po­kal­fi­na­le i 20 år har gi­vet fø­lel­ser­ne og am­bi­tio­ner­ne frit spil i klubhu­set på Fre­densvang, når det kom­mer til idéen om et nyt aar­hu­si­ansk fod­bold­sta­dion.

AGF-le­del­sen har ind­ledt en tung char­meof­fen­siv og er be­gyndt at sa­el­ge støt­te­be­vi­ser til de man­ge fans, der hungrer ef­ter et sta­dion uden lø­be­ba­ne.

Book­ma­ke­ren Nor­di­cBet tror dog, at et nyt sta­dion har lan­ge ud­sig­ter gi­ver der­for od­ds 4,00 på, at AGF har ud­skif­tet Ce­res Park & Are­na in­den 2021, imens der blot er od­ds 1,20, hvis mis­sio­nen mis­lyk­kes.

»Selvom hu­mø­ret er højt i AGF li­ge for ti­den, er det på pa­pi­ret ik­ke så sand­syn­ligt, at et nyt sta­dion kom­mer på teg­ne­bra­et­tet in­den for den na­er­me­ste frem­tid. Ce­res Park har al­le fa­ci­li­te­ter­ne, men desva­er­re og­så en lø­be­ba­ne,« si­ger Ton­ni M. Jen­sen fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.