2 ,00

BT - - SPORTEN -

Der står me­get på spil for de to klub­ber, og der­for kan det godt bli­ve en af­ven­ten­de ind­led­ning på det­te op­gør. De to hold har nem­lig for va­ne at spil­le me­get må­l­fat­ti­ge kam­pe mod hin­an­den, og de to op­gør i den­ne sa­e­son har da og­så beg­ge va­e­ret uden mål, og nu hvor der står en mu­lig play­off-fi­na­le på Wem­bley og mu­lig op­ryk­ning på spil til Pre­mi­er Le­ague, er det vir­ke­lig sva­ert at se, hvor­for det plud­se­lig skul­le gå så me­get an­der­le­des end i de hi­di­ti­di­ge op­gør. Der­for vir­ker det som so­lid va­er­di at gå ef­ter, at det står uaf­gjort ef­ter før­ste halv­leg.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.