2,08

BT - - SPORTEN -

Helt li­ge­gyl­dig kamp, som der­for bør kun­ne en­de må­l­rigt. Der har va­e­ret mar­kant fle­re mål Pa­ris FC’s kam­pe, ef­ter man har vaen­net sig til tra­e­ner Je­an Luc Vas­seurs of­fen­si­ve sy­stem, og det sy­stem aen­drer han na­ep­pe på i den­ne sidste kamp in­den nedryk­nin­gen. La­val er nor­malt et me­get må­l­fat­tigt hold, men i den se­ne­ste run­de red­de­de man sig de­fi­ni­tivt end­nu en sa­e­son i ra­ek­ken, hvil­ket be­ty­der, at man kan gå ud og spil­le frit for­an eg­ne fans i sa­e­so­nens sidste kamp. Spil på man­ge mål, selv om PFC mang­ler an­gri­be­ren Ca­ma­ra på grund af ka­ran­ta­e­ne.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.