1 , 57

BT - - SPORTEN -

Der er me­get stor for­skel på de bed­ste og de na­est­bed­ste hold i den bed­ste ir­ske ra­ek­ke, og det bør der og­så va­e­re i den­ne kamp. Sham­ro­ck har spil­let syv gan­ge mod hold fra den ne­der­ste del af tabellen og vun­det al­le syv kam­pe uden at luk­ke et ene­ste mål ind. Her mø­der de op­ryk­ker­ne We­x­ford, der mod­sat har det me­get sva­ert, når de mø­der et af de bedre hold i ra­ek­ken. De har hen­tet ét po­int mod hold fra den bed­ste halv­del af ra­ek­ken i seks for­søg, og i den om­vend­te kamp vandt Sham­ro­ck og­så re­la­tivt en­kelt. Lig­ner en sik­ker ude­sejr.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.