Sve­ri­ges Mil­jö­par­ti va­el­ger ny le­der-duo

BT - - NYHEDER -

Det lil­le sven­ske re­ge­rings­par­ti, Mil­jö­par­ti­et (MP), har un­der sit lands­mø­de i Karlstad valgt ny le­del­se.

Det sker, ef­ter at par­ti­et er ble­vet ka­stet ud i kri­se med en ka­em­pe­ma­es­sig kløft mel­lem par­ti­le­del­se og va­el­ge­re.

Lands­mø­det har gen­valgt Gu­stav Fri­do­lin som den mand­li­ge del af le­der­duo­en, mens den hid­ti­di­ge kvin­de­li­ge le­der, Åsa Rom­son, er skif­tet ud med bi­stands­mi­ni­ster Isa­bel­la Lövin.

Po­li­ti­ske iagt­ta­ge­re si­ger, at lands­mø­det får af­gø­ren­de be­tyd­ning for par­tiets frem­tid, da det har mi­stet op­bak­ning i sja­el­dent set om­fang i de 18 må­ne­der, hvor det har va­e­ret med i ko­a­li­tions­re­ge­rin­gen i Sto­ck­holm un­der le­del­se af so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Det er ik­ke la­en­ge­re us­and­syn­ligt, at par­ti­et kan fal­de for spa­er­re­gra­en­ser­ne ved na­e­ste valg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.