Fil­mi­dol går i par­te­ra­pi med ko­nen

BT - - NYHEDER -

I ste­det for at symp­tom­be­hand­le er det langt me­re ef­fekt at fore­byg­ge.Så­dan ly­der ae­g­te­skabs­rå­det fra stjer­nesku­e­spil­le­ren Ro­bert Dow­ney Jr., der har va­e­ret sam­men med pro­du­ce­ren Sus­an Dow­ney si­den 2003.

Par­ret går nem­lig i re­gel­ma­es­sig par­te­ra­pi for at for­hin­dre, at for­hol­det slår skår, forta­el­ler den 51-åri­ge ver­dens­stjer­ne i et in­ter­view i man­de­ma­ga­si­net GQ.

»Det sva­rer til ren­gø­rings­hja­elp - det er me­get bedre at få skif­tet lag­ner­ne et par gan­ge om ugen end først at skif­te dem, når de er ble­vet be­skid­te, ly­der det fra det to gan­ge Oscar-no­mi­ne­re­de ’Aven­gers’idol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.