Chef for stats­ba­ner bli­ver kans­ler

BT - - NYHEDER -

Østrigs so­ci­al­de­mo­kra­ter er nå­et til enig­hed om at va­el­ge che­fen for lan­dets stats­ba­ner, Chri­sti­an Kern, som ny kans­ler og som par­ti­le­der, op­ly­ser den mid­ler­ti­di­ge par­ti­le­der Mi­cha­el Häupl.

Den 50-åri­ge Kern har va­e­ret i po­li­tik i 20 år, Han ef­ter­føl­ger Wer­ner Fay­mann, som trå­d­te til­ba­ge fra al­le si­ne po­ster for få da­ge si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.