Luf­tan­greb ud­s­let­ter 16 is­la­mist-le­de­re

BT - - NYHEDER -

Mindst 16 højt­stå­en­de med­lem­mer af Sy­ri­ens Nus­raf­ront, der er knyt­tet til al-Qa­e­da, er ble­vet dra­ebt ved et luf­tan­greb, si­ger over­våg­nings­grup­pen Sy­ri­ens Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der.Luf­tan­gre­bet var ret­tet mod den ned­lag­te luft­ba­se Abu al-Duhour i det nord­ve­st­li­ge Sy­ri­en.

Det er ik­ke umid­del­bart klart, hvor­vidt luf­tan­gre­bet blev ud­ført af Rusland el­ler af USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.