Dom: Sta­ten diskri­mi­ne­re­de ik­ke

BT - - NYHEDER -

Ud­la­en­din­ge-, In­te­gra­tions­og Bo­lig­mi­ni­ste­ri­et er fri­fun­det for diskri­mi­na­tion af tre uden­land­ske stats­bor­ge­re, af­gjor­de Østre Lands­ret i går. De tre ud­la­en­din­ge fik af­slag på dansk stats­bor­ger­skab, da de ik­ke be­stod den på­kra­e­ve­de sprog­test. Der­ef­ter af­slog mi­ni­ste­ri­et mu­lig­he­den for, at de kun­ne sø­ge om dis­pen­sa­tion, og det op­fat­te­de ud­la­en­din­ge­ne som for­skel­s­be­hand­ling. De tre ud­la­en­din­ge er hen­holds­vis fra Irak, Af­g­ha­ni­stan og Pa­la­esti­na, og fa­el­les for dem er, at de blandt an­det li­der af PTSD. I til­fa­el­de af sa­er­li­ge for­mer for psy­ki­ske og fy­si­ske li­del­ser er det mu­ligt at sø­ge om dis­pen­sa­tion, for­di li­del­ser­ne kan gø­re det umu­ligt at la­e­re det nye sprog. Men det var ik­ke til­fa­el­det for de tre sagsø­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.