Smyk­ke­lov har ik­ke ska­det ry

BT - - NYHEDER -

Det ud­lø­ste na­er­mest pa­nik på Chri­sti­ans­borg og i dan­ske me­di­er, da New York Ti­mes i ja­nu­ar hav­de en kri­tisk ar­ti­kel om re­ge­rin­gens om­strid­te smyk­ke­lov på for­si­den. Og­så Was­hin­g­ton Post tog sa­gen op. Dan­marks ry på spil, lød be­kym­rin­gen, mens uden­land­ske me­di­er teg­ne­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen som na­zist og den lil­le havfrue med en tang i hån­den med en skin­nen­de guld­tand. Men selv om be­kym­rin­gen var stor i Dan­mark - og re­ge­rin­gen om­gå­en­de holdt op med at ta­le om fle­re ud­la­en­din­ge­stram­nin­ger - har sa­gen ik­ke ska­det Dan­marks ry i USA. Det si­ger USAs am­bas­sa­dør i Dan­mark Ru­fus Gif­ford.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.