Ozzy og Sha­ron tvun­get sam­men

BT - - NYHEDER -

AKA­VET Med et bravt, men stift smil trop­pe­de Sha­ron Os­bour­ne op til pres­se­kon­fe­ren­cen til sin ut­ro ae­g­te­mands festi­val, Ozz­fest, tors­dag ef­ter­mid­dag. Da­gen for­in­den hav­de den 63-åri­ge tv-va­ert for­talt, at hun var gå­et fra Ozzy Os­bour­ne, ef­ter at han hav­de bol­tret sig med en an­den kvin­de, men tors­dag stod hun alt­så at­ter si­de om si­de med den 67-åri­ge Bla­ck Sab­bath-san­ger.

»Folk glem­mer, jeg er hans ma­na­ger, for­di de ser mig som va­ert på ’The Talk’, men det her er halv­de­len af mit ar­bejds­liv. At jeg er her i dag, er ren for­ret­ning,«

»Vi har ar­bej­det sam­men si­den 1976 - det var før vi blev gift - så jeg har la­vet det her he­le mit liv,« lød det kort­fat­tet fra Ozzy Os­bour­nes ae­g­te­fa­el­le til den frem­mød­te pres­se.

Selv var Ozzy Os­bour­ne me­get tak­nem­me­lig over sin ko­nes frem­mø­de ef­ter se­xskan­da­len.

»Hun er alt for mig - hun er fan­ta­stisk og min høj­re arm,« sag­de den bri­ti­ske bal­la­de­ma­ger til de man­ge nys­ger­ri­ge jour­na­li­ster.

Ons­dag an­non­ce­re­de Sha­ron Os­bour­ne brud­det fra sin mand gen­nem 33 år, men om den ae­g­te­ska­be­li­ge be­slut­ning er en­de­gyl­dig, vid­ste hun end­nu ik­ke.

»Jeg er ik­ke sam­men med ham la­en­ge­re. Det er den rig­ti­ge be­slut­ning for mig - jeg er 63 år, og jeg kan ik­ke le­ve så­dan her la­en­ge­re. Jeg har brug for tid for mig selv og til at ta­en­ke over, hvad jeg skal bru­ge re­sten af mit liv på,« sag­de Sha­ron Os­bour­ne åben­hjer­tigt i ’The Talk’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.