Kon­ti­nen­tet har det he­le

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

DOWN UN­DER Bå­de i Au­stra­li­en og New Ze­aland frem­stil­les der man­ge flot­te vi­ne. Så det er bestemt for­nuf­tigt, at vi­ne­ne fra down un­der til­ta­ler man­ge. Au­stra­li­en er nok mest kendt for si­ne kraf­ti­ge og of­te kry­dre­de rød­vi­ne af shiraz-dru­en. Det er sam­me drue, der er kendt som syrah i bl.a. det fran­ske Rhô­ne-om­rå­de.

Men de man­ge solskin­sti­mer i Au­stra­li­en gør, at shira­zvi­ne­ne her­fra of­te har lidt me­re kraft og frugtsød­me, hvil­ket gør vi­ne­ne vel­eg­ne­de til som­me­rens kry­dre­de gril­l­mad.

New Ze­aland har et lidt køli­ge­re kli­ma end Au­stra­li­en, og lan­det er nok mest kendt for si­ne la­e­kre hvid­vi­ne og de for­holds­vis let­te rød­vi­ne, frem­stil­let af pi­not noir-dru­en.

Så mens de au­stral­ske vi­ne – ud over gril­l­ret­ter - eg­ner sig va­el­dig godt til kraf­ti­ge ret­ter som f.eks. rø­de bøf­fer, så er vi­ne­ne fra New Ze­aland of­te rig­tig go­de til fjer­krae, an­det lyst kød og fisk. Durif Shiraz, Ca­sel­la, South Ea­stern Au­stra­lia. 14 pct. Kom­men­tar: Vel­eg­net til: Pris: Kr. 89,95. Til­bud ved køb af 6 fl. uge 19+20 pr. fl. kr. 49,95. For­hand­ler: An­d­rupVin.dk tlf. 5080 9005. www.an­d­rupvin.dk Vel­eg­net til: Pris: For­hand­ler: Sko­v­gaard Vi­ne tlf. 5850 0019. www.skov gaard­vi­ne.dk Vel­eg­net til: Pris: For­hand­ler: Vel­eg­net til: Vel­eg­net til: Pris: For­hand­ler: Theis Vi­ne tlf. 6266 1120. www.theis-vi­ne.dk

www.vol­ler­s­lev.dk www.bt.dk/ma­dog­vin

Be­ha­ge­ligt tør, me­di­um fyl­dig hvid­vin, lang, la­ek­ker, saf­tig smag af ekso­ti­ske frug­ter, frisk ci­trus og lidt grøn­ne ur­ter. Ser­ve­res v. 7 gr. til fa­ste mod­ne oste, me­di­um kry­dre­de ret­ter af fjer­krae. Kr. 129. Til­bud uge 20 pr. fl. kr. 99. Ir­ma. www.

Me­di­um kraf­tig og be­ha­ge­ligt saf­tig rød­vin, la­ek­ker, lang smag af mør­ke kir­se­ba­er, sko­v­jord­ba­er, lidt blom­mer, kryd­de­ri­er, strejf af pe­ber og mok­ka.

Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 18 gr. til me­di­um kraf­ti­ge ret­ter. Kr. 245.

VinSpe­ci­a­li­sten, H.J. Han­sen Vin­han­del tlf. 6312 8200. www.hjhan­sen-vin.dk

er drik­ke­va­re-rå­d­gi­ver og chief­som­me­li­er. Jury-med­lem i 20 år ved al­le eu­ro­pa– og ver­dens­mester­ska­ber for som­me­li­ers/vintje­ne­re.

La­ek­ker, saf­tig, me­di­um kraf­tig rød­vin, lang, be­ha­ge­lig, kry­dret smag med frug­trigt pra­eg af sol­mod­ne ba­er, blom­mer, kryd­derur­ter og la­krids. Flot til­bud.

Ser­ve­res v. 16 gr. til pas­ta med kødsau­ce, pizza og kry­dre­de pøl­ser.

Be­ha­ge­ligt tør, frisk og la­ek­ker, me­di­um fyl­dig hvid­vin, flot smag af pas­sions­frugt, stik­kel­s­ba­er, ci­trus og grøn­ne ur­ter.

Ser­ve­res v. 7 gr. til vel­komst, sa­lat med kry­dret dres­sing el­ler stegt fisk.

Kr. 119,95. Til­bud uge 19+20 ved køb af 12 fl. pr. fl. kr. 69,95.

Saf­tig, me­di­um let kry­dret rød­vin, flot, vel­struk­tu­re­ret, la­ek­ker smag af rø­de kir­se­ba­er, brom­ba­er, ur­ter, rø­get toast og va­nil­je.

Luf­tes en ti­me og ser­ve­res v. 18 gr. til me­di­um kraf­ti­ge ret­ter af kal­ve­kød el­ler an­des­teg.

Kr. 299,95. Til­bud uge 19+20 kr. 249,95.

’Au­stralsk ri­pas­so’, saf­tig og kraf­tig rød­vin. La­ek­ker, kom­pleks, dyb smag af mør­ke ba­er, sve­sker, kryd­de­ri­er, ur­ter, toast og lidt va­nil­je. Su­per gril­l­vin.

Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 16 gr. til kry­dre­de gril­l­ret­ter. Kr. 79,95.

Me­ny/Go­biVin tlf. 3613 0077. www.go­bivin.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.