Opel sø­ger ral­lyta­len­ter

BT - - BILER -

Opel ind­by­der til en kon­kur­ren­ce, hvor vin­de­ren får en ud­dan­nel­se som ral­ly­kø­rer og en­der med at dy­ste mod nog­le af Dan­marks bed­ste ral­ly­kø­re­re som Dan­marks Ral­lyta­lent 2016. Kon­kur­ren­cen er åben for al­le med in­ter­es­se for at kø­re bil, og som ger­ne vil dyg­tig­gø­re sig bag et rat. I sidste en­de kom­mer vin­de­ren af Dan­marks Ral­lyta­lent 2016 til at gen­nem­gå et ud­dan­nel­ses­for­løb, der om­fat­ter et kur­sus hos FDM i avan­ce­ret kø­re­tek­nik og et ral­ly­kur­sus hos Dansk Au­to­mo­bil Sports Uni­on samt de nød­ven­di­ge klubløb, der gi­ver løb­stra­e­ning og kva­li­fi­ce­rer til at få en ral­ly­li­cens.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.