Kon­gen af gol­f­kla

BT - - BILER -

STOR TEST I gam­le da­ge hav­de en Golf en fi­re­cy­lin­dret 1,6 li­ters mo­tor med om­kring 100 hk. Men de se­ne­ste fem år har en re­gu­la­er mo­tor­re­vo­lu­tion skyl­let ind over den po­pu­la­e­re bil­klas­se, og i dag har al­le ma­er­ker en mo­del med min­dre slag­vo­lu­men og tur­bo. Må­let er me­re power og min­dre for­brug, og for­bru­ger­ne har ta­get godt imod ud­vik­lin­gen. Vi har sam­let he­le fel­tet af down­size­de (når mo­tor­stør­rel­sen skrum­per) tur­bo­mo­del­ler i gol­f­klas­sen til en stor­test, der skal af­gø­re, hvil­ken bil der er ny kon­ge af gol­f­klas­sen.

Fel­tet ta­el­ler i til­fa­el­dig ra­ek­ke­føl­ge: Volkswa­gen Golf, Kia Ce­ed, Re­nault Me­ga­ne, Opel Astra, Toy­o­ta Auris, Ford Fo­cus og Peu­geot 308. Det er de syv mest in­ter­es­san­te bi­ler i Gol­f­klas­sen med nye down­size­de tur­bo­ben­zin­mo­to­rer li­ge nu.

Test­bi­ler­ne er valgt med na­est­la­ve­ste ud­styrsni­veau, som of­test er det, kø­ber­ne va­el­ger.

Sko­da Octavia, Hon­da Ci­vic, Hyun­dai i30, Ma­z­da 3 og Nis­san Puls­ar kun­ne og­så have va­e­ret med. Men de fås ik­ke med de bet­te tre­cy­lin­dre­de tur­bo­mo­to­rer, som stør­ste­delen af test­fel­tet har, og det er dem, der er om­drej­nings­te­ma­et i te­sten. Re­nault Me­ga­ne og Toy­o­ta Auris er und­ta­gel­ser­ne, men Me­ga­ne er sprit­ny på mar­ke­det, og Toy­o­ta er ny i tur­bo­fel­tet, så de er med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.