Nr. 2

BT - - BILER -

FAKTA: Peu­geot 308 Test­bil: Peu­geot 308 1,2T 110 hk Acti­ve Pris: 236.990 kr. (+15.000 kr. for SW mo­del­len) Mo­tor: R3 1,2 li­ters ben­zin­tur­bo Ydel­se og mo­ment: 110 hk og 205 Nm Pra­e­sta­tio­ner: 0-100 km/t på 12,4 se­kun­der og en top­fart på 188 km/t Bil­lig­ste Peu­geot 308 mo­del: 207.990 kr. Nr. 2 Peu­geot 308 Jeg har haft et ømt punkt over­for Peu­geot 308 si­den lan­ce­rin­gen i 2013, og det er kun ble­vet øm­me­re i takt med, at den blev lan­ce­ret som SW-mo­del (sta­tioncar) og med de nye små tur­bo­mo­to­rer. Isa­er den tre­cy­lin­dre­de mo­tor­fa­mi­lie, der abon­ne­rer på et slag­vo­lu­men på 1,2 li­ter i mod­sa­et­ning til kon­kur­ren­ter­nes 1,0 li­ter, im­po­ne­rer mig, hver ene­ste gang jeg sid­der bag rat­tet. Den 1,2 li­ters lil­le mo­tor kom­mer i en ver­sion uden tur­bo med 82 hk og i to tur­bo­la­de­de ud­ga­ver med hen­holds­vis 110 og 130 hk. Til da­gens test er det den 110 hk ud­ga­ve, der er he­vet af stal­den. Den er mar­gi­nalt lang­som­me­re ved 0-100 km/t, men med et mo­ment på 205 Nm, er den sta­dig­va­ek te­stens bed­ste bund­tra­ek­ker. La­eg der­til et op­gi­vet norm­for­brug på 25 km/l, og Peu­geot 308 har fin kurs mod top­pen af po­di­et. Ind­ven­digt im­po­ne­rer den med te­stens la­e­kre­ste ka­bi­ne. De­sig­net er mini­ma­li­stisk og stil­rent. Al­le unød­ven­di­ge knap­per er støv­su­get va­ek, og funk­tio­ner­ne er (som i Tesla Mo­del S) sam­let i bi­lens in­fo­tain­ment­sy­stem, der ad­mi­ni­stre­res fra en stor, tryk­føl­som ska­erm midt på in­stru­ment­bor­det. På mi­nus­si­den fin­der vi et bags­a­e­de, der i den te­ste­de 5-dørs hat­ch­ba­ck-ver­sion er ta­et på at va­e­re klas­sens na­e­rig­ste, når det ga­el­der plads­for­hold. Her fin­des kun én rig­tig løs­ning, og det er at smi­de 15.000 kr. ek­stra for sta­tioncar­ud­ga­ven SW. Den har en la­en­ge­re ak­sel­af­stand og der­med mar­kant bedre bags­a­e­de­plads. Sidst, men ik­ke mindst, så er Peu­geot og­så skar­pe på pri­sen. Test­bi­len i ud­styrsni­veau­et Acti­ve er glim­ren­de ud­sty­ret, og til 236.990 kr. er den na­e­sten 20.000 kr. bil­li­ge­re end test­kon­kur­ren­ter­ne Volkswa­gen Golf og Ford Fo­cus. De pen­ge vil­le jeg bru­ge på at op­gra­de­re til en SW med bedre plads­for­hold og ta­ge fa­mi­li­en med på en for­la­en­get we­e­kend.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.