Thril­ler i Te­he­ran

BT - - TV -

”Den bed­ste, mest spa­en­den­de og in­ten­se samt - ik­ke mindst - fi­ne­st for­tal­te thril­ler, jeg har set i lang, lang tid”, lød det be­gej­stret fra BT’s St­ef­fen Jun­ger­sen, da Oscar-vin­de­ren ”Ope­ra­tion Ar­go” hav­de pre­mi­e­re i 2012. Fil­men byg­ger på vir­ke­li­ge ha­en­del­ser, og det er en helt ut­ro­lig forta­el­ling. Den 4. novem­ber 1979 når den iran­ske re­vo­lu­tion sit hid­ti­di­ge ko­ge­punkt, og da vre­de de­mon­stran­ter stormer den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­de i Te­he­ran, bli­ver 52 ame­ri­ka­ne­re ta­get som gids­ler. Men midt i alt ka­os­set lyk­kes det seks ame­ri­kan­ske diplo­ma­ter at slip­pe va­ek og sø­ge til­flugt hjem­me hos den ca­na­di­ske am­bas­sa­dørs pri­va­te hjem. Da det kun er et spørgsmål om tid, før de seks bli­ver fun­det og sand­syn­lig­vis dra­ebt, fin­der CIA-spe­ci­a­li­sten To­ny Men­dez på en ri­si­ka­bel plan, som skal få dem sik­kert ud af lan­det. Diplo­ma­ter­ne skal age­re film­hold på rej­se for at unds­lip­pe Te­he­ran! Ben Af­fleck le­ve­rer med ”Ope­ra­tion Ar­go” sin tred­je spil­le­film som in­struk­tør ef­ter de kri­ti­ker­ro­ste Med­vir­ken­de:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.