KOM­MEN­TAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ik­ke li­ge­frem vir­ker som en ge­ni­al idé.

Jeg er med på, at jeg kan ly­de som en vold­somt kon­ser­va­tiv nej-hats-fa­na­ti­ker li­ge nu. Det er egent­lig ik­ke til­fa­el­det. Jeg hyl­der nyta­enk­ning. Jeg hyl­der til­tag, som kan gav­ne sporten. Jeg sy­nes ba­re, der er en ra­ek­ke an­dre ting, der er vig­ti­ge­re at bru­ge ener­gi på. Blandt an­det må­l­linje­tek­no­lo­gi og at gi­ve dom­mer­ne mu­lig­hed for at få hja­elp af tv­bil­le­der. Men i ste­det får vi alt­så nu en re­gel, som 99 pro­cent af den in­ter­na­tio­na­le hånd­bold­ver­den er di­rek­te imod.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.