Ter­ry til­budt et år me­re i Chel­sea

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOR­LA­EN­GEL­SE Ef­ter man­ge spe­ku­la­tio­ner har Chel­sea nu til­ken­de­gi­vet, at man øn­sker at hol­de på an­fø­rer Jo­hn Ter­ry. Klub­ben med­del­te i går iføl­ge Sky Sports, at man har til­budt kap­ta­j­nen en etårig kon­trakt­for­la­en­gel­se.

Den 35-åri­ge cen­ter­for­sva­rer har spil­let me­re end 700 kam­pe for Lon­don-klub­ben si­den sin de­but i 1998. Tid­li­ge­re i sa­e­so­nen in­di­ke­re­de Ter­ry, som og­så er ble­vet sat i for­bin­del­se med et mu­ligt tra­e­nerjob i Brønd­by, at han nok ik­ke vil­le bli­ve i Chel­sea, når kon­trak­ten ud­lø­ber den­ne som­mer, men nu har han i hvert fald mu­lig­he­den for det. Plan­lagt fanak­tion Da Ter­ry, der er ven med Brønd­bys stor­in­ve­stor, Jan Bech An­der­sen, man­dag ga­e­ste­de Brønd­by Sta­dion, fastslog han, at han hå­be­de at kun­ne bli­ve i klub­ben.

»Jeg vil ger­ne spil­le et par år me­re. For­hå­bent­lig bli­ver det i Chel­sea. Jeg er Chel­sea-spil­ler, og det har va­e­ret min klub, si­den jeg var 14 år,« sag­de Jo­hn Ter­ry til Brønd­bys hjem­mesi­de.

Iføl­ge en tals­mand fra klub­ben over­ve­jer Jo­hn Ter­ry nu, om han vil si­ge ja til til­bud­det.

Chel­sea slut­ter sa­e­so­nen hjem­me mod me­stre­ne fra Lei­ce­ster på søn­dag. Dog uden Jo­hn Ter­ry, der her af­so­ner den sidste af to da­ges ka­ran­ta­e­ne. Fan­se­ne hav­de plan­lagt en pro­test imod klub­ben for ik­ke at vil­le for­la­en­ge med kap­ta­j­nen. Spørgs­må­let er nu, om den fort­sat vil bli­ve gen­nem­ført.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.