Mo­gen­sen tak­ker nej til at spil­le OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tho­mas Mo­gen­sen (fo­to), der stop­pe­de på lands­hol­det i 2014, har tak­ket nej til at del­ta­ge ved OL som er­stat­ning for ska­de­de Rasmus Lau­ge, be­kra­ef­ter Flens­burg-Han­dewitt-play­ma­ke­ren over for TV 2 Sport.

»For mig hand­ler det ik­ke kun om, at der er et OL li­ge om lidt. Det hand­ler og­så om alt det, man skal del­ta­ge i op til et OL. Der ven­ter jo for ek­sem­pel to VM-play­of­f­kam­pe i ju­ni, der og­så er vig­ti­ge. Jeg el­sker at spil­le håndbold, men jeg el­sker sam­ti­dig og­så kun at spil­le håndbold, når jeg har over­skud­det til det, og det he­le ha­en­ger sam­men,« si­ger han.

Det ef­ter­la­der Mads Mensah som det mest op­lag­te al­ter­na­tiv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.