DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­mark må som be­kendt se til fra si­de­linj­en, når fi­na­len i Eurovision lø­ber af sta­be­len i af­ten. Al­li­ge­vel er det da­gens stør­ste en­kel­stå­en­de spil­be­gi­ven­hed, og der­for er det va­erd at kig­ge na­er­me­re på, hvem der så vin­der.

Spør­ger man book­ma­ker­ne, så bli­ver der ik­ke den sto­re spa­en­ding om ud­fal­det. Rusland har he­le vej­en va­e­ret de sto­re fa­vo­rit­ter, og den sta­tus er kun vok­set ef­ter se­mi­fi­na­ler­ne.

Så­le­des står rus­ser­ne blot i od­ds 1,60 på at vin­de, og 30 pro­cent af omsa­et­nin­gen hos Dan­ske Spil er da og­så sat på rus­sisk sejr.

Li­ge nu er Au­stra­li­en den od­ds­ma­es­si­ge førsteud­for­drer til rus­ser­ne. Da­mi Im og »So­und Of Si­len­ce« kan li­ge nu spil­les til od­ds om­kring seks gan­ge pen­ge­ne de fle­ste ste­der, og den har da og­så cir­ka 20 pro­cent af Od­dset-spil­ler­ne bag sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.