2,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Me­get vig­tig kamp i bun­den af Bun­des­liga­en. Werder Bremen er nor­malt et me­get må­l­rigt hold, hvil­ket og­så er grun­den til, at man får det­te od­ds på få mål i kam­pen, men i så af­gø­ren­de en kamp, hvor kryds end­da kan vi­se sig at va­e­re af­gø­ren­de for for­bli­ven, vil det over­ra­ske me­get, hvis man ik­ke gri­ber tin­ge­ne lidt me­re de­fen­sivt an end nor­malt. Frankfurt er red­det med uaf­gjort, og nor­malt et de­fen­sivt sta­er­kt hold, og man kan va­e­re ret sik­ker på, at de ik­ke kom­mer til Bremen for at un­der­hol­de. Der­for lig­ner det fin va­er­di med få mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.