1,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er selv­føl­ge­lig et me­get lavt vin­dero­d­ds, men her­fra er det me­get sva­ert at se an­det end rus­sisk sejr. Det er et me­get vel­gen­nem­ført sce­nes­how og en me­get iø­re­fal­den­de po­p­sang, som bør tra­ek­ke mas­ser af stem­mer fra bå­de øst og vest, og ik­ke mindst har rus­ser­ne al­tid mas­ser af na­bostem­mer at tra­ek­ke på. Au­stra­li­en er va­er­ste kon­kur­rent, men kom­mer til at li­de un­der mang­len­de na­bostem­mer, mens Ukrai­ne er alt for øst­eu­ro­pa­ei­sk i sit ud­tryk og der­for na­ep­pe hen­ter spe­ci­elt man­ge stem­mer i det ve­st­li­ge Eu­ro­pa. Så in­gen bør kun­ne true Rusland.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.