1 , 9 8

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For Se­vil­la ta­el­ler kun én ting i den­ne sa­e­son, og det er Eu­ro­pa Le­ague-fi­na­len. Man le­ve­re­de der­for en tam ind­sats med man­ge re­ser­ver se­ne­st mod Gra­na­da, og det vil over­ra­ske me­get, hvis man ik­ke igen luf­ter re­ser­ver­ne blot fi­re da­ge før den sto­re fi­na­le. For Bil­bao står fem­te­plad­sen på spil, som gi­ver di­rek­te ad­gang til Eu­ro­pa Le­agu­e­grup­pe­spil­let, og der­for kan man va­e­re sik­ker på, at de kom­mer i sta­er­ke­ste op­stil­ling mi­nus et par ska­de­de for­svars­spil­le­re. Be­dømt på Se­vil­las ind­sats i sidste uge, kan det og­så hur­tigt bli­ve til et klart ne­der­lag i Bil­bao.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an -1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.