HOLDPRAESTATIONER: MÅL:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Al­le spil­le­re, der spil­ler for vin­den­de hold, får en hø­je­re indeks-sco­re. An­gri­ben­de spil­le­re op­når en hø­je­re sco­re, jo fle­re mål hol­det la­ver, mens de­fen­si­ve spil­le­re får det sam­me ved at for­hin­dre mål. Pra­e­sta­tio­ner i Pre­mi­er Le­ague, Bun­des­liga­en og La Li­ga får en hø­je­re sco­re ef­ter­fulgt af Ita­li­en, Frank­rig og de an­dre liga­er i Eu­ro­pa samt Nor­da­me­ri­ka. An­gri­be­re må­les naturligvis på de­res ev­ne til at sco­re mål, og de­res sco­re er blandt an­det ba­se­ret på an­tal­let af for­søg brugt på at sco­re mål. Mål sco­ret på straf­fe va­eg­tes min­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.