Ugens APP

BT - - NOTER - Navn: In­fo: Pris:

Pa­cer Til IOS og an­droid Gra­tis Mo­tion er an­det end løb og sved, der pi­sker af krop­pen. En gå­tur gav­ner og­så din sund­hed. De fle­ste af os har ef­ter­hån­den al­tid te­le­fo­nen med os, så lad den hja­el­pe dig med at nå de an­be­fa­le­de 10.000 dag­li­ge skridt. 1,1 mio skridt har jeg ta­get, si­den jeg hen­te­de ap­pen Pa­cer for et år si­den - det vil si­ge, så me­get har jeg gå­et med ap­pen kø­ren­de på mo­bi­len. Pa­cer ta­el­ler skridt, ki­lo­me­ter, kal­o­ri­er og min­der dig om dit mål. Den kan og­så re­gi­stre­re løb, cyk­ling el­ler hja­el­pe dig til at kom­me i gang med gu­i­de­de ses­sio­ner som f.eks. ’gå fed­tet af hur­tigt’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.