Al­lan Mor­ten­sen

BT - - INTERVIEW -

• Født 27 april 1946 i Aar­hus. • Far til san­ge­ren Vero­ni­ca Mor­ten­sen. • San­ger og sku­e­spil­ler. • Han kom­po­ne­rer og skri­ver san­ge til sig selv, til an­dre san­ge­re og til ori­gi­na­le dan­ske mu­si­cals. • For­san­ger i Tears i slut­nin­gen af 1960er­ne. De hav­de bl.a et ta­et sam­ar­bej­de med Pal­le Mik­kel­borg og Ra­dio­ens Big Band. I 1970er­ne var det i ro­ck­ban­det Mid­night Sun, han ud­fol­de­de sit mu­si­kal­ske ta­lent. • I 1972 fik han sit gen­nem­brud som sku­e­spil­ler i rol­len som Ju­das i mu­si­ca­len ’Jesus Christ Su­per­star’. si­den har han kun­net op­le­ves i et va­eld af mu­si­cals, film og tv-pro­gram­mer. • I 1974 hit­te­de han på dansk­top­pen med san­gen ’Mu­si­kal­ske ven­ner’. • Delt­og i Me­lo­di Grand Prix i 1979, 1980 og i 1981 - de to se­ne­ste som del af grup­pen ’Hans mosters vovse’. • På tv mar­ke­re­de han sig igen med san­gen ’Vold­som vol­vo’ i ’Son­ny Souf­flé Chok Show’ på DR i 1986. Si­den har han op­t­rå­dt som ga­e­ste­so­list i bl.a. ’Hit med san­gen’, ’Top Char­lie’ og ’Led­re­borg Slots­kon­cert’. • Hver jul kan han op­le­ves i ’Le­ne og St­ef­fen Nør­re­lyk­ke ju­le­kon­cer­ter’ - så­le­des og­så i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.