Mai-Britt Cor­si­ni

BT - - VENINDER -

• 55 år. • Bor i Gille­le­je. • Mor til en dat­ter på 23 år og en søn på 19 år. • Har ar­bej­det som stewar­des­se i Bri­tish Airways i knap 20 år. • I 2007 blev hun ramt af ufor­klar­li­ge lam­mel­ser, kon­stan­te smer­ter, tra­et­hed og hukom­mel­ses­be­sva­er. • På trods af utal­li­ge un­der­sø­gel­ser er det ik­ke lyk­ke­des la­e­ger­ne at stil­le en di­ag­no­se, der kan for­kla­re symp­to­mer­ne. • Selv har Mai-Britt Cor­si­ni fun­det ud af, at hun ik­ke tå­ler pro­te­in. Ved at føl­ge en sa­er­lig di­a­et er det lyk­ke­des at vin­de no­get af før­lig­he­den til­ba­ge. • Er ud­dan­net co­ach og drøm­mer om at rå­d­gi­ve bå­de virk­som­he­der og pri­va­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.