’Gri­net var sut­te­klud’

BT - - BOG-FIX -

»Dirch løf­te­de hu­moren op fra at va­e­re gum­pe­tung og let­fat­te­lig til at va­e­re luf­tig og in­ter­na­tio­nal,« skri­ver Ulf Pil­gaard i for­or­det til ’Dirch Pas­ser’. Bo­gen kom­mer i en ny ud­ga­ve i an­led­ning af, at Dirch Pas­ser 18. maj vil­le va­e­re fyldt 90 år. Ulf Pil­gaard skri­ver: »Gri­net blev hans sut­te­klud, og det sled ham op at jag­te det he­le ti­den, tror jeg.« Gyl­den­dal, 150 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.