Sa­el­drab skal sik­re born­holm­ske fisk

BT - - NYHEDER -

Gråsa­e­ler har få­et smag for torsk og laks, der svøm­mer rundt ud for Born­holms kyst, og det øde­la­eg­ger fi­sker­nes fangst og net.

Der­for skal et hold spe­ci­a­lud­dan­ne­de sa­el­ja­e­ge­re til at fjer­ne gråsa­e­ler­ne, der i sti­gen­de grad truer de born­holm­ske fi­ske­res le­ve­brød. Det har mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen (V) god­kendt med en ny for­søgs­ord­ning.

Ord­nin­gen gi­ver fi­ske­re og ja­e­ge­re mu­lig­hed for at ned­la­eg­ge op til 40 gråsa­e­ler om året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.