Ukr­udts­bra­en­der var år­sag til ho­tel­brand

BT - - NYHEDER -

En ukr­udts­bra­en­der var fre­dag år­sag til en brand på Ho­tel Ebelt­oft Strand.

Bran­den op­stod i en byg­ning ved si­den af ho­tel­let. Her gik der ild i nog­le pla­stik­møb­ler, og det ud­vik­le­de en kulsort røg, som kun­ne ses over hele by­en.

Iføl­ge ind­sats­le­der Jan Recke fra Be­red­skab & Sik­ker­hed på Djursland spred­te il­den sig fra si­de­byg­nin­gen til ho­tel­let via en ven­ti­la­tions­skakt og tre vin­du­er. Det var dog kun en min­dre del af ho­tel­let, der blev ska­det.

Ind­sats­le­der Jan Recke be­nyt­ter lej­lig­he­den til at ind­ska­er­pe, at man skal va­e­re sa­er­de­les for­sig­tig, når man fjer­ner ukr­udt med en bra­en­der: »Det er an­den gang i min vagtu­ge, at vi ryk­ker ud til en brand for­år­sa­get af en ukr­udts­bra­en­der,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.