Før­ste

Ska­ber vre­de

BT - - NYHEDER -

Hvis pas­sa­ge­rer på øko­no­mi­k­las­se går om bord på et fly med en første­klas­se i front, er der fi­re gan­ge så stor ri­si­ko for, at der op­står vre­des- og fø­lel­ses­ud­brud blandt dem un­der flyv­nin­gen. Det forta­el­ler for­ske­re fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Tor­on­to i et nyt stu­die. Der­med er fly­e­ne en slags mi­ni­ud­ga­ver af sam­fun­det, hvor ty­de­li­ge klas­se­for­skel­le of­te for­år­sa­ger so­ci­al uro, ar­gu­men­te­rer for­sker­ne bag det nye stu­die.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.