Der­for er din la­bra­dor mad­g­lad

BT - - NYHEDER -

Hvis du er den hel­di­ge in­de­ha­ver af en la­bra­dor, har du må­ske lagt ma­er­ke til, at den er sa­er­ligt op­ta­get af mad. Og la­bra­dor­hunde er fak­tisk mere til­bø­je­li­ge til at tig­ge end an­dre hunde og er ge­ne­relt mere op­ta­ge­de af alt, hvad der har med mad at gø­re, vi­ser et nyt stu­die fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge i Eng­land. Sam­ti­dig har over­va­eg­ti­ge la­bra­dor-hunde of­te­re et gen, der øde­la­eg­ger ’sluk­k­nap­pen’ for de­res sult. Løs­nin­gen er som al­tid min­dre mad og mere mo­tion, forta­el­ler for­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.