Ulyk­ke­ligt fo­rel­sket i min eks

BT - - SØNDAG -

Jeg er en pi­ge på 26 år, som har en eks-ka­e­re­ste, som jeg sta­dig­va­ek er meget fo­rel­sket i, selv­om vi gik fra hin­an­den li­ge før ef­ter­års­fe­ri­en sid­ste år. Min eks-ka­e­re­ste og jeg ka­em­pe­de el­lers for at få hin­an­den en hel må­ned før som­mer­fe­ri­en sid­ste år. Man­ge men­ne­sker blev su­re på os, og der var en mas­se ryg­ter. Men uan­set hvad jeg gør, når jeg er i by­en med ven­ner og ve­nin­der, så får min eks alt at vi­de om, hvad jeg la­ver, og hver gang kon­tak­ter han mig og ska­el­der mig ud. Er det for­di, han er ja­loux? Jeg har haft kys­set med en an­den en­gang for la­en­ge si­den, men al­li­ge­vel bli­ver min eks sur og sår­et og vil ik­ke glem­me det, og vi var ik­ke ka­e­re­ster da jeg kys­se­de med en an­den. Jeg vil ba­re ger­ne ha­ve ham til­ba­ge, for­di han fik mig til at fø­le no­get, som jeg al­drig hav­de følt for no­gen før. Hvad skal jeg gø­re ? No­get ty­der jo i hvert fald på, at han ik­ke har slup­pet dig helt. Om han er ja­loux el­ler sta­dig glad for dig, kan jeg ik­ke sva­re på. Det kan kun han selv, og det spørgs­mål sy­nes jeg, du skal stil­le ham. For hvis han er glad for dig, så må han kom­me ud af bu­sken og for­kla­re dig, hvor­for I ik­ke skal va­e­re ka­e­re­ster. Og hvis han ba­re er ja­loux, så skal han ha­ve at vi­de, at han skal blan­de sig udenom. Det bed­ste, du kan gø­re, er at ta­ge an­svar for dig selv. Hvis du ta­ger an­svar for di­ne eg­ne hand­lin­ger, så kan du med god samvit­tig­hed be­de ham om at hol­de sig på sin egen ba­ne­halv­del. Du skal ik­ke stå til an­svar over­for ham. Og mere for­kla­ring be­hø­ver du ik­ke at gi­ve. Det er egent­lig og­så dår­lig stil, at di­ne ven­ner el­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.